Home / Bjelkelagselementer

Bjelkelagselementer

Bjelkelagselementer

Standard etasjeskille blir gjerne levert med slissegolv, termo, eventuelt standard spon, gulvbjelker som dimensjonert med evt. ferdige uthakk til skjulte dragere. Om ønskelig ferdig boret til for eksempel ventilasjon og avløpsrør.

Bjelkelagselementer blir heist rett på plass når etasjene er montert.

Til bjelkelagselementer kan benyttes:

• Trebjelke
• Splittet limtre
• Gitter
• I-bjelk

Lindal Treindustri-31