Home / Innfyllingselementer

Innfyllingselementer

Innfyllingselementer

Benyttes der det er brukt betong og stål som bærekonstruksjon og man ønsker en trefasade eller innslag av tre. Innfyllingselementene er raske å montere og boltes fast mellom stålsøylene og betongen. Det finnes flere mulige festeanordninger, tilpasset det enkelte prosjekt.

 

P14A1076