Home / Veggelementer

Veggelementer

Veggelementer

Ytterveggselementene leveres så komplette som mulig etter de standarder og dimensjoner som kreves på det enkelte prosjekt. Vinduer og dører kommer ferdig belistet og tettet. Kledning etter ønske. Dersom plater eller forblending med for eksempel stein skal benyttes, utføres dette på byggeplass av byggherre. Under kledning leveres lekter, sløyfer, vindtett, GU gips/asfaltplate, bindingsverk, isolasjon, plastfolie og til slutt påforing. Veggene leveres trykktestingsklare. Det er en fordel å legge klart for gjennomføring for elektro og VVS ved fabrikken. Dette for å unngå punktering av plast og vindsperre på byggeplassen.